PL EN
Szybkość usuwania związków azotu i fosforu podczas faz procesowych reaktora SBR
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45, 15-351 Białystok
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Ignatowicz   

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45, 15-351 Białystok
Data publikacji: 01-12-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 6:36–40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono szybkości usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków z zastosowaniem gliceryny jako zewnętrznego źródła węgla. Badania prowadzono podczas procesu oczyszczania ścieków komunalnych w dwóch niezależnych komorach osadu czynnego typu SBR. Do jednej z komór dodano glicerynę jako źródło łatwo przyswajalnych związków organicznych. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie gliceryny jako zewnętrzne źródło węgla podczas oczyszczania ścieków wpłynęło pozytywnie na obniżenie stężeń form azotu i fosforu. Dodatek gliceryny przyczynił się do zwiększenia szybkości usuwania azotanów w procesie denitryfikacji oraz do przyśpieszenia usuwania azotu amonowego w procesie nitryfikacji, natomiast nie stwierdzono istotnych zależności między szybkością usuwania związków fosforu a dodatkiem zewnętrznego źródła węgla w formie gliceryny.