PL EN
WPŁYW DODATKU LIŚCI BRZOZY BRODAWKOWATEJ, ROBINII AKACJOWEJ I JARZĘBA POSPOLITEGO NA ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI REKULTYWOWANYCH PO POŻARZE GLEB LEŚNYCH W DWÓCH TYPACH SIEDLISK
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Elżbieta Królak   

Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce
Data publikacji: 01-02-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:159–165
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Rekultywacja gleb po pożarze jest procesem długotrwałym. O jej skuteczności decyduje stopień degradacji gleby, rodzaj wprowadzanych zabiegów, a także typ siedliska. Celem badań była analiza zmian odczynu gleby, zawartości węgla, azotu i fosforu pod wpływem dodatku liści trzech gatunków drzew do rekultywowanych po pożarze gleb leśnych. Badania prowadzono w dwuletnim cyklu w siedlisku boru suchego i świeżego. Ustalono, że spośród wprowadzonych do gleby liści najszybciej rozkładają się liście brzozy brodawkowatej i robinii akacjowej. Procesy dekompozycji wprowadzonej materii organicznej wolniej zachodzą w siedlisku boru suchego niż świeżego.