PL EN
WPŁYW EKSTENSYWNYCH DACHÓW ZIELONYCH NA ODPŁYW WÓD OPADOWYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska, ul. Brzeźnicka 60 a, 42-200 Częstochowa
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:191–195
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W czasach postępującej urbanizacji oraz gwałtownych zmian klimatu na większą uwagę zasługuje odpływ wód deszczowych do systemów kanalizacyjnych. Zjawiska podtopień terenów zurbanizowanych zdarzają się coraz częściej w wyniku gwałtownych opadów tj. deszczy nawalnych. Systemy kanalizacyjne w tak krótkim czasie nie są w stanie przyjąć tak dużej ilości wody opadowej spływającej na dany teren, przez co doświadczamy zjawiska płynących opadów deszczowych po ulicy w nadmiernej ilości. Problem takich zjawisk można rozwiązać przez rozwój technologii zielonych dachów. Już w najprostszej postaci, czyli ekstensywny zielony dach potrafi opóźnić odpływ, a także zmagazynować w całości spadający opad na daną powierzchnię. Wszystko uzależnione jest od układu warstw oraz wielkości dachu. W pracy przedstawiono wyniki badań na dwóch stanowiskach mini zielonego dachu o powierzchniach 1,44 m2. Oba stanowiska zaopatrzono w odmienne warstwy. Pierwsze z nich ma warstwę włókniny filtracyjnej, warstwę substratu oraz roślinności. Drugie stanowisko badawcze zbudowano z warstwy drenażu, warstwy filtracyjnej, warstwy substratu oraz roślinności. W badaniach doświadczalnych użyto deszczownicę, która pozwala na kalibrację odpowiedniej ilości wody w zadanym czasie. W badaniach zastosowano opady 10, 15 i 20-minutowe. Na stanowisku badawczym numer 1 uzyskano redukcję odpływu w granicach od 48,9 do 97,5%. Drugie stanowisko doświadczalne wykazało większą zdolność retencyjną, wyniosła od 74,5 do 94,7%. Stwierdzono, że zastosowanie ekstensywnych zielonych dachów w miastach może przyczynić się do zmniejszenia odpływu wód deszczowych z powierzchni nieprzepuszczalnych.
 
REFERENCJE (14)
1.
Berretta Ch., Poë S., Stovin V. 2014. Moisture content behaviour in extensive green roofs during dry periods: The influence of vegetation and substrate characteristics, Journal of Hydrology, 511, 374–386.
 
2.
Burszta-Adamiak E., Mrowiec M., 2013. Modelling of green roofs hydrologic performance using EPA’s SWMM. Water Science & Technology, 68(1), 36–42.
 
3.
Burszta-Adamiak E., Łomotowski J., Wiercik P., 2014a. Zielone dachy jako rozwiązania poprawiające gospodarkę wodami opadowymi w miastach, 39, 26–32.
 
4.
Burszta-Adamiak E., Fiałkiewicz W., 2014b. Modelowanie odpływu wód opadowych z dachów zielonych, 39, 15–25.
 
5.
Farrell C., Ang X.Q., Rayner J.P. 2013. Water-retention additives increase plant available water in green roof substrates, Ecological Engineering, 52, 112–118.
 
6.
Kotowski Andrzej, 2011. Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów, wyd. Seidel – Przywecki, 80–87.
 
7.
Köhler M., Poll P.H. 2010. Long-term performance of selected old Berlin greenroofs in comparison to younger extensive greenroofs in Berlin, Ecological Engineering, 36, 722–729.
 
8.
Lee J.Y., Moon H.J., Kim T.I., Kim H.W., Han M.Y. 2013. Quantitative analysis on the urban flood mitigation effect by the extensive green roof system, Enviromental Pollution, 181, 257–261.
 
9.
Mrowiec M., Sobczyk M., 2014a. Dachy zielone a gospodarka wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych. Rynek Instalacyjny, 80–82.
 
10.
Mrowiec M., Sobczyk M. 2014b. Ekologiczne zagospodarowanie wód opadowych – zielone dachy. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 53–61.
 
11.
Seidl M., Gromaire M. Ch., Saad M., Gouvello De B. 2013. Effects of substrate depth and rain-event history on the pollutant abatement of green roofs. Environmental Pollution,183, 195–203.
 
12.
Stovin V., Poë S., Berretta Ch., 2013. A modelling study of long term green roof retention performance. Journal of Environ. Manage., 131, 206–215.
 
13.
Teemusk A., Mander Ü. 2011. The influence of Green roofs on runoff water quality: A case study from Estonia. Water Resour. Manage., 25, 3699–3713.
 
14.
Volder A., Dvorak B. 2014. Event size, substrate water content and vegetation affect storm water retention efficiency of an un-irrigated extensive green roof system in Central Texas. Sustainable Cities and Society, 10, 59–64.