PL EN
WPŁYW OGRANICZENIA PRZEPUSTOWOŚCI SPALARNI ODPADÓW MEDYCZNYCH NA WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ SYSTEMU
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
2
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
Data publikacji: 01-05-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:137–142
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszej pracy wykorzystano model optymalizacyjny systemu wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych jak również program komputerowy MRGO+ (Model Regionalnej Gospodarki Odpadami) będący jego implementacją. Został on przez autorkę zweryfikowany i zaadaptowany na potrzeby proponowanego modelu optymalizacji systemu wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych na przykładzie województwa podlaskiego. W artykule opisano badania optymalizacyjne, których celem była analiza wpływu ograniczenia przepustowości spalarni odpadów medycznych na wartość wskaźnika efektywności kosztowej (E). Badania przeprowadzono na przykładzie analizy systemu gospodarowania odpadami medycznymi w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim. Wprowadzenie ograniczenia przepustowości 3 obiektów pośrednich oraz brak ograniczenia przepustowości w spalarni w Hajnówce, spowodowało znaczny spadek kosztów funkcjonowania systemu o ok. 17%, a w konsekwencji również znaczny spadek współczynnika efektywności kosztowej E.
 
REFERENCJE (17)
1.
Apaydin O., Gonullu M.T., 2007. Route optimization for solid waste collection: Trabzon (Turkey) case study. Global Nest Journal, 9(1), 6–11.
 
2.
Bazrafshan E., Mastafapoor, F.K., 2010. Survey of medical waste characterization and management in Iran: A case study of Sistan and Baluchestan Province. Waste Management & Research, 29(4), 442–450.
 
3.
Biedugnis S., Cholewiński J., 1992. Optymalizacja gospodarki odpadami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 340.
 
4.
Biedugnis S., Podwójci P., Smolarkiewicz M., 2003. Optymalizacja gospodarką odpadami komunalnymi w skali mikro i makroregionalnej, Wyd. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa, ss. 96.
 
5.
Chaerul M., Tanaka M., Shekdar A.V., 2008. A system dynamics approach for hospital waste management. Waste Management, 28, 442–449.
 
6.
Daellenbach H.G., 2001. Systems Thinking and Decision Making: A Management Science Approach. REA Publications, Christchurch, New Zealand.
 
7.
Dubrovsky V., 2004. Toward system principles: general system theory and the alternative approach. Systems Research and Behavioral Science, 21(2), 109–122.
 
8.
Eriksson N.O., Bisaillon, M., 2011. Multiple system modeling of waste management. Waste Management, 31, 2620–2630.
 
9.
Gaska K., 2007. Analiza systemów gospodarki odpadami medycznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego. Paliwa z odpadów, T. VI, Wyd. Helion.
 
10.
Gaska K., 2012. Modelowanie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, ss. 184.
 
11.
Kollikkathara N., Feng, H., Yu, D., 2010. A system dynamic modeling approach for evaluating municipal solid waste generation, landfill capacity and related cost management issues. Waste Management, 30, 2194–2203.
 
12.
Piecuch T., Dabrowski T., Dabrowski J., Lubierski M., Juraszka B., Kościerzyńska-Siekan G., Jantos K., 2003. Analysis of hospital waste incineration plant work in provincial hospital in Koszalin – flue gas, wastewater, secondary waste. Annual Set The Environment Protection, 5, 163–190.
 
13.
Piecuch T., Dąbrowski J., 2014. Projekt koncepcyjny budowy Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Gminy Połczyn-Zdrój. Annual Set The Environment Protection, 16(1), 196–222.
 
14.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010 r., Nr 139, poz. 940 z późn. zm.).
 
15.
Seadon J.K., 2010. Sustainable waste management systems. Journal of Cleaner Production, 18, 1639–1651.
 
16.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
 
17.
Walery M., Talalaj I., Podwójci P., 2009. Influence of selected input parameters on costs of medical wastes management systems functioning. Sewage sludge and waste solids disposal systems in agricultural and industrial regions – selected problems. Polish Journal of Environmental Studies – Series of Monographs, 6, 118–121.