PL EN
WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WYMYWALNOŚĆ METALI CIĘŻKICH Z ODPADU HUTNICZEGO
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
 
 
Data publikacji: 25-07-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:1–6
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedstawiono wyniki badania wymywalności wybranych metali ciężkich (Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Cr) z odpadu przemysłowego. Przenalizowano wpływ rozdrobnienia odpadu na poziom wymywalności poszczególnych metali ciężkich. Zaobserwowano spadek uwalniania miedzi i cynku wraz ze zwiększeniem uziarnienia odpadu, a wzrost wymywania niklu w tym przypadku. Dodatkowo zbadano uwalnianie zanieczyszczeń przy różnym stosunku cieczy do ciała stałego (L/S=10 dm3/kg i 2 dm3/kg). Oznaczono wyższe stężenia metali ciężkich przy stosunku L/S=10 dm3/kg. W celu określenia stopnia zagrożenia badanego odpadu dla środowiska, wyniki porównano z obowiązującym prawem. Pozwoliło to na zaklasyfikowanie odpadu do kategorii odpadów niebezpiecznych.