PL EN
WPŁYW WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH NA MIKROBIOLOGICZNY STAN RZEKI WISŁY W OKOLICACH WARSZAWY
 
Więcej
Ukryj
1
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk
2
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
3
Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
Data publikacji: 01-02-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:16–23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Rodzaje organizmów występujących w zbiornikach wodnych zależą od stopnia czystości wody i zachodzących w niej procesów biochemicznych. Dlatego jedną z metod oceny jakości wód jest określenie jej stanu poprzez oznaczenie wskaźników biologicznych, a w tym parametrów mikrobiologicznych. Celem badań przedstawionych w niniejszej pracy było zbadanie wpływu wybranych wskaźników fizyko-chemicznych wody pobranej z rzeki Wisły na jej stan mikrobiologiczny. Badania przeprowadzono w próbkach wody pobranych na środkowym odcinku rzeki Wisła w okolicach Warszawy. Analizy wybranych parametrów wykonywano raz w miesiącu w ciągu całego roku. Badania mikrobiologiczne obejmowały następujące oznaczenia: liczbę bakterii wiążących azot atmosferyczny, NPL bakterii nitryfikacyjnych oraz NPL bakterii redukujących siarczany. W pobranych próbkach wody dokonano pomiarów takich parametrów fizyko-chemicznych jak: temperatura, pH oraz zawartość azotu ogólnego. Badania wykazały korelację między mierzonymi parametrami mikrobiologicznymi a temperaturą oraz pH. Nie stwierdzono natomiast istotnej zależności między badanymi mikroorganizmami a zawartością azotu ogólnego w próbkach wody.
 
REFERENCJE (25)
1.
Allan J.D., 1998. Ekologia Wód Płynących, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 452.
 
2.
Bhattacherjee J.W., Pathak S.P., Gaur A., 1988. Antibiotic resistance and metal tolerance of coliform bacteria isolated from Gomati River water at Lucknow city. The Journal of General and Applied Microbiology, 34, 391–399.
 
3.
Buszewski B., Fudała J., Kosobucki P., Kowalkowski T., Kowalska J., Zbytniewski A., 2002. Wisła czystsza, ale... Ekoprofit nr 4, 166–174.
 
4.
Cabral J.P.S., 2010. Water Microbiology. Bacterial Pathogens and Water. International Journal of Environmental Research and Public Health, 7, 3657–3703. doi:10.3390/ijerph7103657.
 
5.
Chełmicki W., 2001. Woda – zasoby, degradacja, ochrona. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 305.
 
6.
Kajak Z., 1998. Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 94.
 
7.
Kłos-Trębaczkiewicz H., Osuch-Pajdzińska E., Roman M., 1998. Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, s. 18.
 
8.
Mikulski J., 1982. Biologia wód śródlądowych. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 491.
 
9.
Miller P., 2005. Dzika rzeka – Wisła. Przyroda Polska 1, 10–11.
 
10.
Obi C.L., Potgieter N., Bessong P.O., Matsaung G., 2004. Assessment of the microbial quality of river water sources in rural Venda communities in South Africa. Water SA, 28, 287–292.
 
11.
Parkinson D., Gray T.R., Williams T.S., 1971. Methods for studying of soil microorganisms. IBP Handbook no 19. Oxford: Blackwell, ss. 116.
 
12.
Pawlaczyk-Szpilowa Z., 1978. Mikrobiologia wody i ścieków. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 43–71.
 
13.
Piskozub A., 1982. Wisła – monografia rzeki. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, ss. 181.
 
14.
PN-77/C-04584. Woda i ścieki. Pomiar temperatury.
 
15.
PN-90/C-04540.01. Woda i ścieki. Badania pH, kwasowości i zasadowości.
 
16.
PN-73/C-04576.14. Woda i ścieki. Badania zawartości związków azotu. Obliczanie azotu ogólnego.
 
17.
Postgate J., 1994. Człowiek i drobnoustroje. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 307.
 
18.
Różalski A., 1996. Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej – skrypt dla studentów biologii. Wydawnictwo UŁ, Łódz, ss. 216.
 
19.
Sadowski S., 1993. Jakość wody uzdatnianej do picia, cz. 2. Wiadomości Zielarskie, 35(1), 13–15.
 
20.
Servais P., Passerat J., 2009. Antimicrobial resistance of fecal bacteria in waters of the Seine river watershed (France). Science of The Total Environment, 408, 365–372. doi:10.1016/j.scitotenv.2009.09.042.
 
21.
Starmach J., 2000. Kierunki badań ekologicznych ekosystemów wodnych rzek i zbiorników zaporowych. Kosmos 1-2, 279–286.
 
22.
Szynkiewicz Z., 1975. Mikrobiologia. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 290.
 
23.
Świątecki A., 1997. Spatial and seasonal changes in bacterioplanktal of heated Konińkie lakes. Archives of Polish Fisheries, Vol. 5, 167–181.
 
24.
Zdzienicki T., 2006. Śmigus-dyngus brudną wodą. Przyroda Polska 4, 20–22.
 
25.
Zurfluh K., Hachler H., Nuesch-Inderbinen M., Stephan R., 2013. Characteristics of extended-spectrum – Lactamase- and Carbapenemase-producing enterobacteriaceae isolates from rivers and lakes in switzerland. Applied and Environmental Microbiology, 79, 3021–3026. doi:10.1128/AEM.00054-13.