PL EN
WYKORZYSTANIE ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO OTRZYMYWANIA NANOKOMPOZYTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz
2
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, ul. Adolfa Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa
Data publikacji: 01-02-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:149–153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problem gromadzenia odpadów zawierających tworzywa sztuczne osiąga coraz większe rozmiary w otaczającym nas świecie. W przedstawionym artykule dokonano krótkiej charakterystyki zjawiska i zaproponowano sposób wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych pozyskanych z recyklingu do otrzymywania nanomateriałów kompozytowych za pomocą prostej i ekonomicznej technologii.
 
REFERENCJE (12)
1.
Association of Plastics Manufacturers, Fakty o tworzywach sztucznych 2009. Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w Europie w roku 2008. Plastics Europe, Brussels 2008.
 
2.
Association of Plastics Manufacturers, Fakty o tworzywach sztucznych 2010. Analiza produkcji, zapotrzebowania i odzyskiwania tworzyw sztucznych w Europie w roku 2009. Plastics Europe, Brussels 2009.
 
3.
Kacperski M. 2003. Nanokompozyty polimerowe. Kompozyty, 7.
 
4.
Majka T, Majka M. 2012. Odpady z tworzyw sztucznych jako nowe i tanie komponenty stosowane do wyrobu nanokompozytów polimerowych. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe TH!NK, 4(12), 60–74.
 
5.
Olejnik M. 2008. Nanokompozyty polimerowe – rola nanododatków. Techniczne Wyroby Włókiennicze.
 
6.
Pielichowski J., Puszyński A. 1998. Technologia tworzyw sztucznych. WNT, Warszawa.
 
7.
Polaczek J., Przybek P. 2003. Otrzymywanie uży-tecznych kompozytowych materiałów z odpadowego poli(tereftalanu etylenu). Zeszyty Naukowe: Prace z Zakresu Towaroznawstwa Przemysłowego, 630.
 
8.
Polaczek J., Przybek P. 2004. Właściwości kompozytów otrzymywanych z pozyskiwanych na wysypiskach komunalnych butelek PET. Eko-Problemy, 2.
 
9.
Przybek P. 2011. Materiał dla budownictwa z recyklingu butelek PET. Przetwórstwo Tworzyw, 5.
 
10.
Pyłka-Gutowska E. 2000. Ekologia z ochroną środowiska. Wydawnictwo Oświata, Warszawa.
 
11.
Stodolak E., Zych Ł., Łącz A., Kluczewski W. 2009. Modyfikowany montmorylonit jako nano-wypełniacz w nanokompozytach polimerowo-ceramicznych. Kompozyty, 2.
 
12.
Xiao W., Yu H., Han K., Yu M. 2005. Study on PET fiber modified by nanomaterials: Improvement of dimensional thermal stability of PET fiber by forming PET/MMT nanocomposites. Journal of Applied Polymer Science, 6.