PL EN
WYKORZYSTANIE STOPU Ni-Co JAKO KATALIZATORA KATODY W JEDNOKOMOROWYM MIKROBIOLOGICZNYM OGNIWIE PALIWOWYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra inżynierii Procesowej, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Paweł Piotr Włodarczyk   

Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra inżynierii Procesowej, ul. Dmowskiego 7-9, 45-365 Opole
Data publikacji: 01-04-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:210–216
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Technologią, która wykorzystuje ścieki jako surowiec, zapewniając jednocześnie ich oczyszczanie oraz produkcję prądu, jest technologia mikrobiologicznych ogniw paliwowych. Technologia ta postrzegana jest jako wspomaganie tradycyjnego oczyszczania ścieków. Jednym z podstawowych problemów związanych z mikrobiologicznymi ogniwami paliwowymi jest niewielka ilość produkowanej energii elektrycznej. Gęstość prądu zależy od szybkości zarówno reakcji anodowych, jak i katodowych. Celem pracy było wykazanie możliwości wykorzystania stopu Ni-Co jako katalizatora elektrody tlenowej w jednokomorowym mikrobiologicznym ogniwie paliwowym. Badania objęły pomiary szybkości rozkładu H2O2 na analizowanym katalizatorze, mocy ogniwa i gęstości prądu oraz redukcji stężenia ChZT. Podczas pracy ogniwa w porównywalnym czasie uzyskano taką samą skuteczność redukcji ChZT (90%) jak w przypadku napowietrzania. W ogniwie uzyskano 13 mW mocy oraz gęstość prądu 0,21 mA/cm2. Wykazano możliwość wykorzystania stopu Ni-Co jako katalizatora elektrody tlenowej w jednokomorowym mikrobiologicznym ogniwie paliwowym.