PL EN
WYBÓR MATERIAŁU REAKTYWNEGO DO USUWANIA FOSFORU Z WÓD I ŚCIEKÓW NA PRZYKŁADZIE KRUSZYWA POPIOŁOPORYTOWEGO POLLYTAG
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 39:33–41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nadmiar związków fosforu w wodach powierzchniowych prowadzi do wzrostu żyzności wód, a co z tym związane wykluczenia ich z użytkowania gospodarczego, rekreacyjnego czy przyrodniczego. Wykorzystanie materiałów reaktywnych, czyli materiałów posiadających zdolność do selektywnego usuwania określonych substancji na drodze sorpcji lub wytrącania, daje możliwość usuwania fosforu ze ścieków i innych źródeł a także zanieczyszczonych wód stojących i płynących. Celem pracy jest charakterystyka procesu decyzyjnego przy wyborze materiału reaktywnego służącego do usuwania fosforu z wody i ścieków, na przykładzie kruszywa Pollytag®. Lekkie kruszywo popiołoporytowe Pollytag® powstaje przez granulowanie i spiekanie popiołu lotnego w temperaturze 1000–1350 °C. Badania laboratoryjne wykazały, że materiał ten charakteryzuje się dobrymi zdolnościami sorpcyjnymi (32,24 mgP-PO4·g-1) i może być zastosowany do usuwania fosforu z roztworów o wysokich stężeniach (powyżej 10 mgP-PO4·dm-3). Zdolności sorpcyjne materiału muszą być potwierdzone w testach kolumnowych i terenowych.