PL EN
WYMOGI EKOPROJEKTOWANIA ODKURZACZY WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 666/2013
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska
2
Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Data publikacji: 18-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 36:164–176
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od kilku lat w zakres prawodawstwa Unii Europejskiej systematycznie wprowadzane są akty wykonawcze do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Ostatnio szczególnie wiele dyskusji wzbudza wprowadzone w lipcu 2013 roku Rozporządzenie 666/2013 regulujące wymogi ekoprojektowe dla odkurzaczy. W niniejszym artykule omówiono tło powstania samej Dyrektywy 2009/125/WE i wyjaśniono koncepcję, która leży u podstaw formułowania wymogów ekoprojektowych dla rożnych grup produktów zasilanych energią, szczególnie zaś podkreślono rolę środowiskowej oceny cyklu życia (LCA).