PL EN
ZASTOSOWANIE HALOIZYTU W CELU ZMNIEJSZENIA STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH KOMUNALNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Ewelina Nowicka   

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Polska
Data publikacji: 01-12-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:217–222
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Jedna z metod oczyszczania ścieków komunalnych pozwala na zastosowanie złóż biologicznych. W badaniach zastosowano złoże wypełnione haloizytem. Podczas pracy złoża w zależności od zastosowanego obciążenia hydraulicznego uzyskano redukcję stężeń fosforanów, azotu amonowego i materii organicznej. Najwyższą redukcję PO43- (89%) i N – NH4+ (81%) w ściekach uzyskano przy obciążeniu hydraulicznym złoża wynoszącym 0,04 m3/m2h. Stężenie substratu organicznego uległo redukcji o ok. 86%.