PL EN
ZASTOSOWANIE PREPARATÓW GRZYBÓW SAPROFITYCZNYCH JAKO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W UPRAWIE POMIDORÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa
 
 
Data publikacji: 25-07-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:88–93
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Realizację ochrony środowiska można uskuteczniać na wiele sposobów. Jednym z nich może być ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin. W przeprowadzonych badaniach określano wpływ grzybów z rodzaju Trichoderma na kondycję i zdrowotność sadzonek pomidorów. Doświadczenia prowadzono w warunkach kontrolowanych w kulturach wazonowych. Wykorzystano komercyjny preparat TRIFENDER zawierający zarodniki Trichoderma asperellum oraz izolowany z gleby ogrodniczej szczep T12 Trichoderma viride. Jednym z czynników doświadczalnych był patogeniczny szczep Fusarium sp. – grzyb często atakujący rośliny uprawne, przeciw któremu stosowany jest obecnie cały arsenał środków chemicznych. Preparatami uzyskanymi z izolowanych i namnożonych kultur grzybowych traktowano części nadziemne sadzonek (oprysk) i podziemne (podlewanie). Działanie grzybów Trichoderma określano porównując ilość nekroz liści w poszczególnych wariantach hodowli w stosunku do kombinacji kontrolnej. Rozwój sadzonek określano na podstawie wysokości roślin i ich suchej masy. Uzyskane wyniki wykazały ochronną rolę grzybów z rodzaju Trichoderma w stosunku do patogenu z rodzaju Fusarium. Liście pomidorów traktowanych preparatami grzybów saprofitycznych miały statystycznie istotną mniejszą ilość zmian nekrotycznych wywołanych patogenem. Efektywniejszy pod tym względem był niekomercyjny izolat T. viride. Użyte w doświadczeniach preparat Trifender jak i izolat T. viride znacząco statystycznie wpływały na wzrost i rozwój sadzonek pomidorów o czym świadczyła większa w porównaniu z kontrolą sucha i świeża masa roślin.