PL EN
ZAWARTOŚĆ CYNKU, OŁOWIU I KADMU W PODGRZYBKU BRUNATNYM (XEROCOMUS BADIUS (FR.) E.) ZEBRANYM W SILNIE ZANIECZYSZCZONYM KOMPLEKSIE LEŚNYM
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. 29-ego Listopada 46, 31-425 Kraków
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Marek Pająk   

Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji UR w Krakowie, Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:221–226
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Prace badawcze zostały przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec Obręb Brynica, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu metalurgicznego, jakim jest Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” (HCMŚ). Jesienią 2008 roku na przedmiotowym terenie założono 31 stałych powierzchni badawczych w regularnej siatce kwadratów 1500×1500 m. Powierzchnie badawcze zostały usytuowane na północny wschód i wschód od emitora (HCMŚ), zgodnie z kierunkiem panujących wiatrów. We wrześniu 2013 r. oraz wrześniu i październiku 2014 r. na powierzchniach tych dokonano zbioru owocników podgrzybka brunatnego (Xerocomus badius (Fr.) E.). W pobranym materiale oznaczono zawartości metali ciężkich (Zn, Pb, Cd) techniką spektrometrii emisyjnej z wzbudzaniem plazmowym ICP-AES. Celem niniejszej pracy było określenie poziomu kumulacji wybranych metali ciężkich (Zn, Pb, Cd) w podgrzybku brunatnym lasów obrębu Brynica Nadleśnictwa Świerklaniec oraz ich korelacji pomiędzy zawartością w glebie i badanych grzybach. Przeprowadzona analiza zawartości wybranych metali ciężkich w badanym gatunku grzybów wykazała, że stopień zanieczyszczenia owocników Cd, Pb i Zn jest na powierzchniach badawczych obrębu Brynica bardzo wysoki. Stwierdzono bardzo wyraźne przekroczenie dopuszczalnych norm określających maksymalną zawartość szkodliwych pierwiastków w grzybach, zwłaszcza w odniesieniu do Cd.