PL EN
ZMIANY STANÓW WODY W ZBIORNIKU KORONOWSKIM W LATACH 1996–2012
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Geografii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Mińska 15, 85-428 Bydgoszcz
 
 
Data publikacji: 04-10-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:204-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia analizę zmian poziomu wód Zbiornika Koronowskiego w latach 1996–2012. Amplituda rzędnych piętrzenia wód wynosiła jedynie 77 cm. Minimalne odnotowane piętrzenie wynosiło 81,00 m n.p.m., a maksymalne 81,77 m n.p.m. Powiązano stan wód z panującymi warunkami klimatycznymi (suma opadów atmosferycznych) oraz hydrologicznymi (dopływ rzeką Brda). Stwierdzono, że gospodarka wodna prowadzona przez Elektrownię Wodną Koronowo jest prowadzona racjonalnie, nie powodując negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym.
 
REFERENCJE (10)
1.
Stachura J. (red.) 1987. Atlas hydrologiczny Polski. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa.
 
2.
Lorenc H. (red.) 2005. Atlas klimatu Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
 
3.
Byczkowski A., Żelazo J., 1992. Zmiany reżimu górnej Narwi w wyniku prac melioracyjnych. Gospodarka Wodna, nr 1, 22–25.
 
4.
CORINE Land Cover, 2006. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa.
 
5.
Jutrowska E., Goszczyński J., 1998. Zbiornik Koronowski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz.
 
6.
Kondracki J., 2001. Geografia fizyczna Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 
7.
TuTiempo, http://www.tutiempo.net (dostęp: 8.06.2015).
 
8.
Szatten D., 2013. Wpływ powstania Zbiornika Koronowskiego na hydrografię obszarów przyległych. Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów UKW, t. I, 73–92.
 
9.
Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, 2007. Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych. IMGW, Warszawa.
 
10.
Operat do uprawnień wodnych elektrowni Koronowo – opis ogólny, 1958. Biuro Projektów Siłowni Wodnych, Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top