PL EN
ZMIENNOŚĆ ODPŁYWU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, 15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A
Data publikacji: 15-06-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:1–8
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Prawidłowa praca elementów systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w dużej mierze zależy od właściwego ich zaprojektowania. Istotne jest również prawidłowe wykonanie i eksploatacja. W projektowaniu najważniejszym parametrem jest miarodajna objętość ścieków. W artykule przedstawiono analizę ilości ścieków na przykładzie miejscowości Olecko. Analizie poddano wielkości odpływu ścieków w latach 2013-2014. Największe miesięczne ilości ścieków zaobserwowano w marcu a najmniejsze w grudniu. Średnia ilość powstających w ciągu doby ścieków wyniosła 2812,3 m3/d. Ilość ścieków zmieniała się od 498,0 m3/d do 6470,0 m3/d. W odniesieniu do liczby mieszkańców jednostkowy odpływ ścieków wyniósł średnio 162,6 l/d M. W artykule przedstawiono również wyniki analizy sezonowości odpływu ścieków, wyboru funkcji autoregresji czy dopasowanie modelu adaptacyjnego.