PL EN
Zagrożenie upraw kukurydzy szkodnikiem Diabrotica virgifera (w oparciu o monitoring prowadzony na obszarze wybranych gmin województwa opolskiego)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jarosław Józef Sławiński   

Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole
Data publikacji: 01-12-2018
 
Inż. Ekolog. 2018; 6:153–159
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Powiększający się z roku na rok areał kukurydzy w Polsce, stwarza idealne warunki do rozwoju wielu agrofagów. Do najgroźniejszych z nich należy zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa Diabrotica virgifera Le Conte, która z powodu specyficznego sposobu żerowania powoduje bardzo duże straty plonu. Do 6 lutego 2014 roku stonka posiadała status organizmu kwarantannowego i inwazyjnego na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce. Ocenę zagrożenia upraw przez szkodnika, przeprowadzono w latach 2012-2013 na obszarze dwóch miejscowości Zopowy i Lubotyń (gminy Głubczyce i Kietrz), a następnie porównano je z badaniami monitoringowymi prowadzonymi przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Głubczycach. Uzyskane wyniki świadczą, że istotny wpływ na występowanie szkodnika miał system uprawy kukurydzy. Uprawa monokulturowa kukurydzy prowadzona w miejscowości Zopowy bardziej pozytywnie niż uprawa prowadzona w systemie zmianowania w Lubotyniu sprzyjała rozprzestrzenianiu się stonki kukurydzianej.