PL EN
ZASTOSOWANIE KOAGULANTÓW ZAWIERAJĄCYCH ŻELAZO DWU- I TRÓJWARTOŚCIOWE DO WSPOMAGANIA WYTRĄCANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH ORAZ SKOMPLEKSOWANYCH JONÓW MIEDZI I CYNY ZE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Śląskie Środowiskowe Studium Doktoranckie, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
2
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
3
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Zakład Ochrony Wód, Pracownia Technologii Wody i Ścieków Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 38:167–180
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą parametrów fizyko-chemicznych ścieków surowych pochodzących z produkcji płytek drukowanych. Omówiono skład stosowanych kąpieli technologicznych w aspekcie spełnienia wymagań odnośnie wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód, ziemi lub kanalizacji miejskiej. Przedstawiono wyniki prób usuwania związków organicznych oraz skompleksowanych jonów miedzi (II) i cyny (II) i (IV) przy zastosowaniu koagulantów zawierających jony Fe (II) i Fe(III). Na podstawie wyników badań wykazano wysoką skuteczność usuwania związków organicznych oraz związków cyny. Wyjaśniono możliwe przyczyny niskiej skuteczności wytracaniem skompleksowanych jonów miedzi (II).