PL EN
ZASTOSOWANIE MIAŁU GUMOWEGO ZE ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH W MIESZANKACH MINERALNO-ASFALTOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 04-11-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:217–227
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wraz z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego systematycznie narasta problem utylizacji zużytych opon. Składowanie odpadów gumowych wiąże się z bardzo długim okresem rozkładu gumy w warunkach naturalnych. Z każdym rokiem równolegle rozwijane są technologie, które w przyszłości mogą istotnie wspierać recykling tego typu materiałów. Jednym z bezpiecznych dla środowiska rozwiązań utylizacji odpadów gumowych ze zużytych opon samochodowych jest modyfikacja asfaltów drogowych miałem gumowym. Bardzo ważnym aspektem wspierającym ekologiczne stosowania miału gumowego do modyfikacji mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) jest poprawa ich odporności na zmęczenie. W artykule przedstawiono rezultaty badań odporności na zmęczenie mieszanek mineralno-asfaltowych typu beton asfaltowy AC16P i AC22P z lepiszczami gumowo-asfaltowymi. Badania wykonano metodą belki pryzmatycznej czteropunktowo zginanej – 4PB-PR. Mieszanki mineralno-gumowo-asfaltowe zróżnicowano ze względu na ilość zastosowanego dodatku miału gumowego w lepiszczu gumowo-asfaltowym. Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano poprawę właściwości funkcjonalnych mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych w odniesieniu do mieszanek z asfaltami niemodyfikowanymi.