PL EN
ZAWARTOŚĆ AZOTU (N-NO3) W WODZIE LIZYMETRYCZNEJ W ZALEŻNOŚCI OD OKRYWY ROŚLINNEJ GLEBY
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Rolnictwa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, ul. A. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok
2
Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 37:99–106
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań była ocena wpływu okrywy roślinnej gleby na ilość przemieszczającej się wody przez profil gleby oraz stężenia i wielkość ładunku N-NO3 wyniesionego z tą wodą z gleby. Okrywę gleby w lizymetrach stanowiły: kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) – nienawożona (obiekt kontrolny); kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.) i życica trwała (Lolium perenne L.) – nawożone dawkami 20 kg P, 50 kg K i 120 kg N·ha-1 oraz koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.) – nawożona 20 kg P i 50 kg K·ha-1. Badania przeprowadzono w latach 2009–2011 w miejscowości Nowosielce, woj. podkarpackie. W okresie wegetacyjnym wyróżniono 2 podokresy: pierwszy obejmował czas wzrostu roślin w pierwszym odroście, a drugi w drugim odroście. W całym okresie badawczym najwięcej wody przemieściło się przez profil gleby w obiekcie kontrolnym, zaś najmniej w obiekcie z koniczyną łąkową. Największe stężenie N-NO3 stwierdzono w wodzie przesiąkowej w obiekcie z koniczyną łąkową. Z tego obiektu został również wyniesiony największy ładunek N-NO3. Był on 2-krotnie większy od ładunku wyniesionego w obiekcie kontrolnym, 20% większy niż w obiekcie z życicą trwałą i 8% większy niż w obiekcie z kupkówką pospolitą.