PL EN
ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH W GLEBACH POŁOŻONYCH W SĄSIEDZTWIE KOMBINATU METALURGICZNEGO W NOWEJ HUCIE
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 21-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2013; 33:67–76
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości kadmu ołowiu i cynku w glebach użytków ornych położnych w sąsiedztwie Kombinatu Metalurgicznego w Krakowie Nowej Hucie. Próby gleby pobrano jesienią 2009 roku z warstwy 0–20 cm użytków ornych położonych w odległości od około 1 km do 8,5 km w kierunku wschodnim od Kombinatu Metalurgicznego w Nowej Hucie. Wybrany teren charakteryzował się wysokim stanem kultury rolnej, gdzie dominowała uprawa warzyw, głównie kapustnych. Stwierdzono, że badane gleby nie zostały zanieczyszczone metalami ciężkimi. Wszystkie pobrane próby spełniły wymogi wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska [2002], a w ocenie IUNG-u [1993],zaobserwowano jedynie zawartości podwyższone 60% dla Zn oraz 13% dla Cd. W miarę oddalania się od Kombinatu zawartości badanych metali malały.