PL EN
ZŁOŻA BIOLOGICZNE W OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW Z RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska, Katedra Biotechnologii Środowiskowej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2a
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 32:74–84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszej pracy zaprezentowano możliwości wykorzystania złoża biologicznego w oczyszczaniu ścieków pochodzących z recyklingu tworzyw sztucznych. Istnieje wiele aspektów tego zagadnienia, które należy rozważyć, by można było zastosować dane rozwiązanie technologiczne w przemyśle. Dotyczy to między innymi określenie typów badań laboratoryjnych opierających się na analizie zmian zachodzących w złożu podczas oczyszczania ścieków technologicznych, poznania i dobór czynników warunkujących prawidłowy wzrost biofilmu (błony biologicznej) w złożu oraz opracowanie właściwej koncepcji i prototypu instalacji oczyszczającej dla konkretnego zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych. To umożliwi określenie parametrów, które wpłyną na zwiększenie wydajności oczyszczania ścieków przy minimalizacji nakładu finansowego ze strony Firmy. Wybór metody oczyszczania ścieków wiąże się również ze strategią ochrony środowiska danego kraju na poziomie przedsiębiorstw określonej w Polityce Środowiskowej. Jest to dodatkowym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem metod biologicznych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych.