PL EN
ZRÓŻNICOWANIE POKRYWY GLEBOWEJ OPOLSZCZYZNY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Opolski, Samodzielna Katedra Ochrony Powierzchni, ul. Oleska 22, 45-052 Opole
Data publikacji: 19-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 35:126–136
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono różnorodność jednostek glebowych na terenie Opolszczyzny. Przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych jednostek glebowych nawiązuje do rozmieszczenia utworów macierzystych gleb oraz elementów strukturalnych rzeźby terenu. Dominującymi typami gleb na obszarze objętym badaniami są gleby zaliczane do rędzin właściwych, czarnoziemów, gleb brunatnych eutroficznych i dystroficznych, bielicowych, bielic, gleb rdzawych oraz mad o zróżnicowanym uziarnieniu i troficzności. Kształtowane pod wpływem pedogenezy i odmiennych właściwości skał macierzystych właściwości morfologiczne analizowanych gleb wykazują wyraźne zróżnicowanie w budowie profilowej, która kształtowana jest także odmiennością siedlisk roślinnych oraz przynależnością do odmiennych kategorii ich użytkowania.