Editorial Board
 
EDITOR-IN-CHIEF:
Gabriel Borowski – Lublin University of Technology
e-mail: g.borowski@pollub.pl

CHAIRMAN OF THE SCIENTIFIC BOARD:

Prof. Jan Siuta
Honorary President of PTIE
– Institute of Environmental Protection – National Research Institute, Warsaw

SCIENTIFIC BOARD MEMBERS:
Piotr Bugajski – University of Agriculture in Krakow
Tomasz Ciesielczuk – Opole University
Wojciech Dąbrowski – Bialystok University of Technology
Andrzej Jaguś – University of Bielsko-Biala
Wojciech Janczukowicz – University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Małgorzata Kacprzak – Czestochowa University of Technology
Alicja Kicińska – AGH University of Science and Technology in Krakow
Justyna Koc-Jurczyk – University of Rzeszów
Piotr Koszelnik – Rzeszów University of Technology
Jan Łabętowicz – Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agnieszka Pusz – Warsaw University of Technology
Bogusław Sawicki – University of Life Sciences in Lublin
Iwona Skoczko – Bialystok University of Technology
Krzysztof Szoszkiewicz – Poznań University of Life Sciences
Sławomir Szymczyk – University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Mirosław Wiatkowski – Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Ewa Wojciechowska – Gdańsk University of Technology
Gabriela Woźniak – University of Silesia in Katowice
Agnieszka Wójtowicz – University of Life Sciences in Lublin
Agata Zdyb – Lublin University of Technology

CONSULTING EDITORS:
Halina Marczak – Mechanical Engineering Faculty, Lublin University of Technology, Poland
Szymon Obrusiewicz – Environmental Engineering Faculty, Lublin University of Technology, Poland