PL EN
THE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF ENERGY-SAVING SOLUTIONS IMPLEMENTED IN MIDIUM-SIZED SHOPPING CENTRE
 
More details
Hide details
1
Zakład Urbanistyki i Architektury, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań
 
 
Publication date: 2016-02-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:154-160
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A six-year time perspective allows for a relative assessment of the amendment of building law regulations on widespread energy saving solutions. The response of the energy efficiency class is included in the energy performance certificate of a building. What does the confrontation with reality look like? For the user of the facility, the main measure is obviously the price in case of energy saving and the cost of ownership. So how to determine for potential user the optimum that will achieve the required level of energy efficiency with low cost of living? Is the changed building law regulations help in developing the “golden mean”?
 
REFERENCES (6)
1.
Ratajczak-Kostuch M. 2009 Energooszczędność jako nowy mechanizm finansowy w szkolnictwie. Zarządzanie Publiczne – Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2(6).
 
2.
Szczechowiak E. 2008. Uwarunkowania unijne i polskie w zakresie efektywności energetycznej obiektów i procesów energetycznych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 39(10), 28–36.
 
3.
Szczechowiak E. 2009. Realizacja polityki energetycznej w budownictwie w świetle nowych rozporządzeń. Materiały Budowlane, nr 1.
 
4.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. 2010.243.1623.
 
5.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
 
6.
Urząd regulacji energetyki 2009. Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów. Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top