PL EN
CHANGES OF THE PHYSICOCHEMICAL COMPOSITION IN THE WATER FROM WATER INTAKES ON RURAL AREAS OF KLUCZBORSKI COUNTY
 
More details
Hide details
1
Zakład Infrastruktury Techniki Sanitarnej, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
 
2
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
3
BASF Polska Spółka z. o.o., Warszawa
 
 
Publication date: 2015-10-04
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:210-216
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Due to a lack of centralized water supply network on rural areas, the main source of water for household use are shallow dug wells. The quality of water taken in this way is not a subject of law regulations in Poland which are connected with quality of water taken for human consumption, which is the reason why this kind of water do not often meet the standards. Wells that are no longer exploited by taking water for living purposes because of households’ connection to the central water supply, are becoming a problem The paper presents the results of physicochemical composition of water samples taken from shallow dug wells located on the rural areas. The concentrations of mineral forms of nitrogen, i.e. nitrates, nitrites further the concentrations of ammonia nitrogen and phosphate were analysed. Additionally, changes of pH and conductivity were measured. In the case of nitrate and nitrite highest concentrations exceeding the standards contained in the Regulation of the Minister of Health were observed in wells 1 and 3. During the study period, seasonal variation of concentrations of ammonium nitrogen were observed as reflected in the increase of the parameter in winter months. Ammonium was also an indicator whose concentrations exceeded regulated norms at least once during the research period in each of the tested wells. Phosphates concentrations in the analyzed samples were at the level 0.12–0.17 mg PO4/dm3.
 
REFERENCES (14)
1.
Baumgart E., Flizikowski J., 2010. Nieużytkowane studnie – recyrkulacja zagrożeń. Inż. Ap. Chem. 49, 5, 18–19.
 
2.
Chmura W., 2008. Badania składu izotopowego azotanów w wodach podziemnych i powierzchniowych – aspekty metodyczne i zastosowania. Praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
 
3.
Czajkowska A., 2010. Stopień zanieczyszczenia związkami biogennymi płytkich wód podziemnych w zagospodarowanej rolniczo części zlewni Bierawki. Górnictwo i Ekologia, 5, 4, 91–104.
 
4.
Dozier M., Melton K., Hare M., Hopkins J., Lesikar B.J., 2008. Drinking Water Problems: Nitrates. Available electronically from http:/ /hdl.handle.net/1969.1/87342.
 
5.
Jaszczyński J., Sapek A., Chrzanowski S., 2006. Wskaźniki chemiczne wody do picia z ujęć własnych w gospodarstwach wiejskich w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 6, 2 (18), 129–142.
 
6.
Manhokwe S. Matiashe I., Jombo T.Z., 2013. An analysis of the water quality of groundwater sources in selected high density areas in Gweru Urban, Zimbabwe. Journal of Environmental Science and Water Resource, 2 (9), 302–309.
 
7.
Piekutin J., 2011. Zanieczyszczenia wody gruntowej związkami organicznymi. Inżynieria Ekologiczna, 26, 95–102.
 
8.
Pietrzak S., 2012. Azotany w wodach gruntowych na terenach zajmowanych przez użytki zielone w Polsce. Polish Journal of Agronomy, 11, 34–40.
 
9.
Raczuk E., Biardzka E., Michalczyk M., 2009. Związki azotu w wodzie studziennej w świetle ryzyka zdrowotnego mieszkańców gminy Wodynie (woj. mazowieckie) Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 9, 1 (25), 87–97.
 
10.
Raczuk J., Biardzka E., Charytoniuk B. 2008. Związki azotu w wodach studziennych powiatu łosickiego. Gospodarka Wodna 2, 69–72.
 
11.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013. Główny Urząd Statystyczny.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61, poz. 417.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 72, poz. 466.
 
14.
Tałataj I.A., 2008. Jakość wód podziemnych na terenach skanalizowanych w gminie Tykocin. Infrastrukt. i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 99–107.
 
Journals System - logo
Scroll to top