PL EN
OCENA PRZEMIAN ZWIĄZKÓW WĘGLA, AZOTU I FOSFORU PODCZAS OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Lucyna Bogumiła Przywara   

Akademia Techniczno-Humanistyczna, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:142–147
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Prawidłowa eksploatacja oczyszczalni wymaga monitorowania parametrów procesu oczyszczania, jak i efektywności poszczególnych jego etapów. Wymagania prawne dotyczą nie tylko związków organicznych (BZT5, ChZT) i zawiesin ogólnych, ale również wysokoefektywnego usuwania związków biogennych: azotu i fosforu. Efektywność usuwania związków biogennych zakłóca m.in wahania temperatury, jakość ścieków, problemy z działaniem osadu czynnego. Celem badań było określenie zmian zawartości związków organicznych, związków azotu i fosforu w poszczególnych etapach mechaniczno-biologicznego oczyszczalnia ścieków. Próbki pobierano zgodnie z przepływem wzdłuż przekroju oczyszczalni: ścieki surowe, po mechanicznym oczyszczeniu, po komorze predenitryfikacji, defosfatcji, denitryfikacji, ścieki oczyszczone. Innym aspektem prowadzonych badań było wyznaczenie frakcji ChZT oraz ich zmian w ściekach komunalnych, po kolejnych etapach mechaniczno-biologicznego oczyszczania. Frakcjonowanie umożliwia wyodrębnienie rozpuszczonych i nierozpuszczalnych substancji organicznych, uwzględniając dodatkowo ich biodegradowalność, a także brak podatności na biologiczny rozkład, co stanowić bardzo istotny element kontroli procesów zachodzących podczas oczyszczania ścieków.