Dostosowanie systemu
Wszechstronna konfiguracja systemu zapewnia m.in.:

indywidualne szablony korespondencji wysyłanej do użytkowników
automatycznie wysyłane przypomnienia mailowe do użytkowników
możliwość dostosowania wszystkich tekstów pojawiających się w systemie do indywidualnych potrzeb czasopisma
możliwość określenia adresu www systemu nawiązującego do nazwy lub skrótu nazwy czasopisma,
np. http://www.editorialsystem.com/neuro
różne typy prac, różniące się elementami, które muszą zostać wypełnione w celu spełnienia wymogów formalnych nadesłania pracy do Redakcji; np. możliwość określenia minimalnych i maksymalnych długości treści
dziedziny charakterystyczne dla czasopisma
instrukcje dla Autorów, informacje o czasopiśmie, odnośniki, informacje kontaktowe charakterystyczne dla czasopisma
identyfikacja wizualna czasopisma: logotyp (lub inny element graficzny) czasopisma w lewym górnym rogu strony, dowolna treść HTML na stronie tytułowej (może zawierać np. okładkę czasopisma, słowo od Redaktora Naczelnego itp.)
szablony listów decyzyjnych pojawiających się jako automatyczna podpowiedź w zależności od wybranej decyzji
określenie maksymalnej liczby Autorów pojedynczej pracy
możliwość określenia czasu odpowiedzi na zaproszenie do recenzji (domyślnie 7 dni)
możliwość określenia czasu recenzji (domyślnie 23 dni)
możliwość określenia na ile dni przed ostatecznym terminem wysłania recenzji system ma wysłać przypomnienie mailowe (domyślnie 3 dni)
możliwość określenia czasu na wysłanie poprawionej wersji pracy (domyślnie 31 dni)
możliwość pominięcia etapu wysyłania zaproszeń do recenzji; recenzja od razu przyjmuje stan oczekującej na napisanie, a Recenzent otrzymuje tylko prośbę o napisanie recenzji
możliwość określenia formularza recenzenckiego charakterystycznego dla danego czasopisma
Jeśli masz pytania lub chciałbyś wypróbować system za darmo, skontaktuj się z nami. kontakt@editorialsystem.com
501 109 448
Editorial System jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Pozwala na szybkie wysyłanie prac i ich kompleksowe przetwarzanie przez Redakcję. W systemie zastosowano szereg przydatnych rozwiązań, niespotykanych w tego typu narzędziach.
Prof. Maciej Banach
Archives of Medical Science
(IF = 2.807)
Aby ułatwić recenzowanie prac, system tworzy automatycznie pojedynczy plik PDF zawierający wszystkie pliki składowe pracy wraz z numeracją linii.
System w pełni wspiera proces przetwarzania prac naukowych z uwzględnieniem Redaktorów Działów
i Redaktorów Zarządzających.
     
Copyright © 2006-2021 Bentus. All rights reserved.