Index Plus
Index Plus to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) mający na celu nadanie międzynarodowego charakteru lub podniesienie międzynarodowej pozycji czasopism naukowych wydawanych w Polsce.
Założeniem programu jest między innymi zapewnienie zagranicznych recenzji artykułów zamieszczanych w czasopismach, które zostały dofinansowane w ramach programu.

Editorial System jest narzędziem, które w pełni wspiera i automatyzuje proces przyjmowania, recenzowania
i zarządzania
pracami naukowymi online w języku polskim i językach obcych.

Obecnie z systemu korzysta ponad 14.000 naukowców z 119 krajów.
Jeśli masz pytania lub chciałbyś wypróbować system za darmo, skontaktuj się z nami. kontakt@editorialsystem.com
501 109 448
Editorial System jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Pozwala na szybkie wysyłanie prac i ich kompleksowe przetwarzanie przez Redakcję. W systemie zastosowano szereg przydatnych rozwiązań, niespotykanych w tego typu narzędziach.
Prof. Maciej Banach
Archives of Medical Science
(IF = 2.807)
Aby ułatwić recenzowanie prac, system tworzy automatycznie pojedynczy plik PDF zawierający wszystkie pliki składowe pracy wraz z numeracją linii.
System w pełni wspiera proces przetwarzania prac naukowych z uwzględnieniem Redaktorów Działów
i Redaktorów Zarządzających.
     
Copyright © 2006-2021 Bentus. All rights reserved.