PL EN
ALKALICZNA OBRÓBKA I IMMOBILIZACJA ODPADÓW WTÓRNYCH ZE SPALANIA ODPADÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Mechaniczny; Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
 
 
Data publikacji: 01-04-2017
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Mierzwiński   

Wydział Mechaniczny; Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:102-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy była sprawdzenie możliwości wykorzystania matrycy geopolimerowej do immobiliazacji metali ciężkich z popiołów i żużli pochodzących ze spalania odpadów. W pracy wykorzystano odpady z polskich spalarni oraz popiół lotny z pochodzący ze spalania węgla w jednej z polskich elektrociepłowni. Scharakteryzowano badane materiały pod kątem możliwości ich zastosowania w procesie alkalicznej aktywacji. Przygotowano mieszanki geopolimerowe zawierające 60, 50 i 30% popiołów i żużli ze spalania odpadów komunalnych oraz popiołów pochodzących ze spalania osadów ściekowych. Resztę mieszanki stanowił popiół lotny ze spalania węgla. Alkaliczna aktywacja przeprowadzona została z wykorzystaniem 14M roztworu NaOH i szkła wodnego sodowego. Próbki o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 206-1 poddane zostały procesowi wygrzewania w temperaturze 75°C przez 24h. Uzyskane rezultaty wskazują na możliwość immobilizacji metali ciężkich w matrycy geopolimerowej przy zachowaniu właściwości na ściskanie zbliżonej do betonu.
Journals System - logo
Scroll to top