PL EN
ANALIZA EKONOMICZNA WYBRANYCH ZŁÓŻ ADSORPCYJNYCH STOSOWANYCH DO OCZYSZCZANIA WODY
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 01-02-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:88–93
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przeprowadzono analizę ekonomiczna złóż sorpcyjnych stosowanych do oczyszczania wody. Wybrano takie masy węglowe jak: złoże Organosorb 10, złoże Norit ROW 0.8 Supra, złoże Hydroantracyt N oraz złoże K110. Ekonomicznego uzasadnienia doboru konkretnych złóż dokonano w oparciu o koszt zakupu złóż filtracyjnych, opłata środowiskowa za pobór wody, koszt urządzeń do napowietrzania wody, koszt odczynników chemicznych do regeneracji złóż, koszt pompy dozującej reagenty do regeneracji powstających podczas prowadzenia procesu adsorpcji z zastosowaniem każdego z wybranych do analizy złóż. Najtańsze w eksploatacji okazało się złoże K110, najdroższe zaś Norit ROW 0.8 Supra. Koszty eksploatacji złóż adsorpcyjnych zależy głównie od zakupu adsorbentu i prędkości adsorpcji. Ponadto znaczny udział w kosztach eksploatacji złóż węglowych ma opłata środowiskowa za pobór wody, mniejszy niż zakup samego złoża.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bansal R.C., Goyal M., 2005. Activated carbon adsorption, CRC Press, Boca Raton, London.
 
2.
Ignatowicz K., 2002. Zastosowanie metod biolo-giczno-fizycznych do usuwania pestycydów z wody, Rocznik Ochrony Środowiska, 4, 229–240.
 
3.
Kowal A.L, Świderska-Bróż M., 2009. Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa.
 
4.
Krasner W., 1993. Testing biologically active filters for removing aldehydes during ozonation, JAWWA.
 
5.
Nawrocki J., Biłozor S., 2000. Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne. PWN, Warszawa, Poznań.
 
6.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Dz. U. z 2008 r., nr 196, poz. 1217.
 
7.
Skoczko I., 2009. Próby zastosowania węgla pylistego do unieszkodliwiania pestycydów w ściekach, Rocznik Ochrony Środowiska, 99, 1307–1316.
 
8.
Skoczko I., 2013. Degradacja pestycydów wybra-nymi metodami, Wydawnictwo PAN Lublin.
 
9.
Zhou H., Smith D.W., 2002. Advanced technologies in water and wastewater treatment, Journal of Environmental Engineering and Science, 4, 247–264.
 
10.
www.alamowaterpoland.com, dostęp 22.04.2015.
 
11.
www.cerfiltr.pl, dostęp 22.04.2015.
 
12.
www.wodkaneko.pl, 22.04.2015.
 
13.
www.bwt.pl, dostęp 22.04.2015.
 
14.
www.almars.pl, dostęp 22.04.2015.