PL EN
ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA BIOREAKTORA STRUŻKOWEGO DO OCZYSZCZANIA LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH POWSTAJĄCYCH NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PKN ORLEN S.A.
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Ochrony Środowiska, PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Arkadiusz Kamiński   

Biuro Ochrony Środowiska, PKN ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:176–183
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszej pracy przedstawiono i omówiono wyniki badań prowadzonych przez firmę Ekoinwentyka sp. z o.o., dotyczących możliwości zastosowania bioreaktora strużkowego do oczyszczania lotnych związków organicznych (LZO) powstających na terenie oczyszczalni ścieków PKN ORLEN S.A. Podczas miesięcznej próby analizowano w sposób ciągły m.in. stężenia wlotowe i wylotowe LZO, H2S i NH3 i na ich podstawie określano wydajność procesu biooczyszczania. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność zastosowanej technologii w zadanych warunkach, pokazując jednocześnie zasadność prowadzenia dalszych analiz technologicznych w celu stworzenia założeń projektowych bioreaktora w skali przemysłowej.