PL EN
Badania stanu zakwaszenia gleb w kształtowaniu regionalnych polityk rolno-środowiskowych
 
Więcej
Ukryj
1
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach, ul. Gen. Józefa Sowińskiego 26 44-100 Gliwice
 
 
Data publikacji: 01-10-2018
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 5:53-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Teren województwa śląskiego przez ponad dwieście ostatnich lat był poddawany silnej antropopresji przemysłowej związanej z wydobyciem i przeróbką rud metali, węgla kamiennego i energetyką. Efektem tych działań było i nadal jest silne zakwaszenie gleb na całym obszarze województwa oraz wyższa niż dla Polski średnia zawartość kadmu i ołowiu. Aby przeciwdziałać skutkom nadmiernej kontaminacji gleby, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach i Śląska Izba Rolnicza w Katowicach podjęły działania zmierzające do wprowadzenia programu wapnowania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wdrożenie programu było możliwe dzięki obszernej ekspertyzie opartej o wyniki badań agrochemicznych realizowanych przez OSChR w Gliwicach. Uruchomiony i kontynuowany program przynosi realne rezultaty czego dowodem jest ocena wyników badań gleb z lat 2014-2017 w porównaniu do stanu z lat 2004-2009. Tym samym program stał się aktualnie jedynym tego typu regionalnym przedsięwzięciem realizowanym w kraju.
Journals System - logo
Scroll to top