PL EN
EKOINNOWACJE W BUDOWNICTWIE W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
AGH w Krakowie, Katedra Zarządzania w Energetyce, Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Krzysztof Zachura   

AGH w Krakowie, Katedra Zarządzania w Energetyce, Wydział Zarządzania, ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
Data publikacji: 01-12-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:232–241
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przegląd i ocena rozwiązań związanych z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych, a w szczególności tzw. zielonych zamówień pod kątem jego wpływu na rozwój ekoinnowacyjnych rozwiązań w budownictwie. Przedstawiono aktualną sytuację na rynku zielonych zamówień publicznych oraz podano praktyczne przykłady kreowania innowacyjności i zrównoważonego rozwoju na przykładzie branży budowlanej. Opisane praktyczne przykłady z małopolskich jednostek sektora finansów publicznych świadczą o istnieniu wśród polskiej kadry inżynierskiej pomysłów i chęci tworzenia nowych rozwiązań. Potrzebują one jednak odpowiedniego wsparcia finansowego i zaplecza badawczego, które przy pomocy wprowadzanej obecnie nowej ustawy prawo zamówień publicznych, zwiększającej rolę zielonych zamówień, może zostać osiągnięte. Wzrasta ponadto świadomość Inwestorów publicznych w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności użycia zielonych zamówień publicznych w branży budowlanej, co dowodzą pojawiające się obiekty użyteczności publicznej, budowane w standardzie obiektów pasywnych i energooszczędnych.