PL EN
EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ I GRZEWCZEJ W MONASTERZE W ZWIERKACH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 04-11-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:7–16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedstawione w pracy badania dotyczą oceny efektywności działania przydomowej oczyszczalni ścieków ze złożem hydrofitowymw Zwierkach. W ściekach pobranych z po-szczególnych etapów oczyszczania wykonano analizy BZT5, ChZT, form azotu i fosforu. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono dużą skuteczność usuwania BZT5, ChZT, azotu amonowego i fosforanów. W pracy zaproponowano także zastosowanie ekologicznego rozwiązania systemu grzewczego oraz redukcję kosztów poprzez modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w klasztorze w Zwierkach. Założenie przewiduje wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej od kwietnia do września za pomocą systemu solarnego w układzie pośrednim, a tym samym częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych – w tym przypadku z paliwa jakim jest ekogroszek – energią słoneczną pozyskiwaną przez system solarny.