PL EN
FUNKCJE STAWÓW PARKOWYCH W RUSSOWIE K/KALISZA
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Badawczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej „Euroexbud” w Kaliszu, ul. Łódzka 218, 62-800 Kalisz
2
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
Data publikacji: 19-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 35:106–116
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Stawy parkowe o powierzchni 1,123 ha w Russowie znajdują się na obszarze zlewni rzeki Prosny. Należą do zlewni cząstkowej rowu przepływającego przez Russów, stanowiącego prawobrzeżny dopływ rzeki Prosny powyżej Kalisza. Zasilanie stawów parkowych realizowane jest rowem wraz dopływami, gdzie spływają wody opadowe i roztopowe. Stawy parkowe są elementem krajobrazu i „regulatorem” stosunków wodnych w parku o powierzchni ok. 4,0 ha, zwiększając zarazem małą retencję wodną. System nawodnień terenów przyległych do stawów w parku krajobrazowym odbywa się metodą podsiąkową. Nad stawami i w ich sąsiedztwie występuje specyficzny mikroklimat, korzystny dla środowiska przyrodniczego.