PL EN
FUNKCJE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WISŁA-CZARNE W REDUKCJI FALI POWODZIOWEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 25-01-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 41:173-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W redukcji przepływów powodziowych decyduje nie tylko odpowiednio dobrana pojemność powodziowa zbiornika retencyjnego, ale również możliwości sterowania urządzeniami przelewowo-spustowymi. Analizę pracy zbiornika retencyjnego Wisła-Czarne oparto na wyznaczonym hydrogramie dopływu do zbiornika, którego przepływ kulminacyjny jest równy przepływowi maksymalnemu rocznemu o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%. Przepływ ten został wyznaczony z formuły opadowej. W celu wyznaczenia hydrogramu dopływu do zbiornika zastosowano model hydrogramu jednostkowego Snydera oraz model SCS (Soil Conservation Service) do wyznaczenia opadu efektywnego. Opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% rozłożono w ciągu doby (rozkład gamma) w taki sposób, aby uzyskać oczekiwaną wartość przepływu kulminacyjnego. W analizie przeprowadzono szereg symulacji pracy zbiornika w zależności od stanu początkowego napełnienia zbiornika oraz pracy poszczególnych urządzeń przelewowo-spustowych. Efektem końcowym jest przedstawienie hydrogramów odpływu ze zbiornika w odniesieniu do poszczególnych wariantów.
Journals System - logo
Scroll to top