PL EN
Koagulacja zanieczyszczeń występujących w wodach powierzchniowych w okresie dynamicznego przepływu
 
Więcej
Ukryj
1
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Dempol-Eco, ul. Składowa 9, 45-125 Opole
 
2
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
 
 
Data publikacji: 01-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Dominik Mroczko   

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Dempol-Eco, ul. Składowa 9, 45-125 Opole
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 2:15–22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wody z rzeki Mała Panew w miejscowości Czarnowąsy oraz z ujęcia Czaniec w miejscowości Kobiernice, wraz z symulacjami, w których osady denne tych wód wymieszano z ich matrycami naturalnymi, poddano badaniom fizyko-chemicznym. W ten sposób określono wpływ porywania osadów dennych podczas okresów dynamicznego przepływu wód rzecznych na ich parametry w tym co było głównym celem pracy: OWO, RWO, absorbancje przy długości fali 254 nm, SUVA254, zasadowość, stężenie wybranych metali: glinu, żelaza i ołowiu. Następnie wody te poddano procesowi koagulacji. Dawki koagulantów określono przy pomocy analizy punktu izoelektrycznego zanieczyszczeń koloidalnych, przy czym wartym odnotowania jest, iż nie zaobserwowano wpływu porywania osadów na konieczność zwiększenia dawki koagulantów. Koagulację prowadzono przy pomocy 2 rodzajów koagulantów: koagulantu wstępnie zhydrolizowanego oraz klasycznego koagulantu hydrolizującego. Wykazano wzrost stężenia zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych po ekstrakcji osadów dennych do wód surowych. Zanieczyszczenia te występowały głównie w formie zawiesiny. Wykazano również większą efektywność procesu koagulacji przy zastosowaniu koagulantu wstępnie zhydrolizowanego Flokor 1,2 A w stosunku do siarczanu glinu przy zastosowaniu zdecydowanie niższej dawki tego pierwszego. Badania te wykazały również negatywny wpływ siarczanu glinu na odczyn i zasadowość wód uzdatnionych.