PL EN
MODELING OF WATER DISTRIBUTION SYSTEM PARAMETERS AND THEIR PARTICULAR IMPORTANCE IN ENVIRONMENT ENGINEERING PROCESSES
 
More details
Hide details
1
Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
 
 
Publication date: 2016-05-01
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 47:47-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The object of this study is to present a mathematical model of water-supply network and the analysis of basic parameters of water distribution system with a digital model. The reference area is Kleosin village, municipality Juchnowiec Kościelny in podlaskie province, located at the border with Białystok. The study focused on the significance of every change related to the quality and quantity of water delivered to WDS through modeling the basic parameters of water distribution system in different variants of work in order to specify new, more rational ways of exploitation (decrease in pressure value) and to define conditions for development and modernization of the water-supply network, with special analysis of the scheme, in frames of specification of the most dangerous places in the network. The analyzed processes are based on copying and developing the existing state of water distribution sub-system (the WDS) with the use of mathematical modeling that includes the newest accessible computer techniques.
 
REFERENCES (10)
1.
Boulos P.F., Ormsbee L.E 2009. Explicit network calibration for multiple loading. Journal of Civil Engineering Systems, 153–160.
 
2.
Denczew S. 2006. Podstawy modelowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, teoria i praktyka. Monografia. Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska.
 
3.
Dohnalik P., Jędrzejewski Z., 2004. Efektywna eksploatacja wodociągów. Kraków.
 
4.
Knapik K. 1989. Czasoprzestrzenna symulacja działania systemu dystrybucji wody. Monografia. Wyd. Politechniki Krakowskiej.
 
5.
Knapik K. 1998. Zastosowanie techniki komputerowej w obliczaniu systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wyd. Politechniki Krakowskiej.
 
6.
Knapik K., Bajer J. 2011. Wodociągi. Wyd. Politechniki Krakowskiej.
 
7.
Kulbik M. 2004. Komputerowa symulacja i badania terenowe miejskich systemów wodociągowych. Wyd. Politechniki Gdańskiej.
 
8.
Rak J.R., Tchórzewska-Cieślak B. 2013. Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Warszawa.
 
9.
Rossman L.A. 2000. Instrukcja obsługi programu EPANET 2, US EPA 2000.
 
10.
Trębicka A. 2011. Odwzorowywanie stanów zachowawczych podsystemu dystrybucji wody metodą symulacji komputerowej. Inżynieria Ekologiczna, 26.
 
Journals System - logo
Scroll to top