PL EN
MOŻLIWOŚC WYKORZYSTANIA ŚCIEKÓW DO PRODUKCJI BIOMASY GLONÓW PLATYMONAS SUBCORDIFORMIS
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn
Data publikacji: 15-06-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:45–51
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
mleczarskich oczyszczanych w zintegrowanym układzie osadu czynnego i systemu hydrofitowego w procesie namnażania biomasy mikroglonów Platymonas subcordiformis. Prace badawcze nad produkcją biomasy mikroglonów przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem fotobioreaktorów kolumnowych. Kryterium podziału doświadczeń na warianty była ilość ścieków stosowanych do sporządzenia medium hodowlanego. Wykazano, iż testowane ścieki mogą zostać wykorzystane w procesie intensywnej hodowli biomasy mikroglonów z gatunku Platymonas subcordiformis. Najwyższe efekty technologiczne związane z przyrostem biomasy glonów uzyskano w próbie kontrolnej gdzie koncentracja komórek glonów na zakończenie procesu namnażania wyniosła prawie 3500 mgs.m.o./dm3. W wariantach z zastosowaniem ścieków jako komponentu medium hodowlanego uzyskano przyrost mikroglonów powyżej 2000 mgs.m.o./dm3.