PL EN
Metodyka wyznaczania pojemności zbiornika do gromadzenia wód opadowych w celach nawadniania terenów zielonych na podstawie normy DIN 1989-1:2002-04
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 01-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Suchanek-Gabzdyl   

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 
 
Inż. Ekolog. 2020; 3:12-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obecnie wzrasta zainteresowanie stosowaniem zbiorników do gospodarczego wykorzystania wód opadowych w celu podlewania ogrodów. Zbiornik ma przechwytywać, jak i czasowo przetrzymywać wodę deszczową z rury spustowej, oczyszczoną z elementów stałych dzięki umieszczonemu filtrowi. Wielkość zbiornika zależy od powierzchni dachu z jakiej woda deszczowa jest odprowadzona, zredukowana o współczynnik spływu. Zbiornik powinien być wyposażony w przelew awaryjny, którym zostanie odprowadzony nadmiar wody. Dotychczasowe sposoby obliczenia pojemności zbiornika na deszczówkę (tzw. kalkulatory doboru wielkości zbiornika) są zbyt uproszczone i nie uwzględniają sposobu nawadniania oraz rodzaju gleby. W artykule zaprezentowano dokładniejszy sposób wyznaczania zapotrzebowania na wodę do podlewania ogrodu według niemieckiej normy DIN 1989-1:2002-04.
Journals System - logo
Scroll to top