PL EN
Możliwości i ograniczenia diagnozowania instrumentalnego w badaniach statyki drzew – Część 1
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 161, 02-782 Warszawa
2
Katedra Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marzena Suchocka   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 161, 02-782 Warszawa
Data publikacji: 01-10-2018
 
Inż. Ekolog. 2018; 5:14–18
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wśród urzędników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za zieleń, szerokiego grona społeczeństwa, a nawet wśród osób zawodowo zajmujących się drzewami, krążą często sprzeczne opinie na temat wykorzystania do ich diagnostyki nowoczesnej technologii. Znajomość możliwości jej stosowania ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących drzew dojrzałych i sędziwych. Praca powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie autorów w diagnostyce drzew. Została poparta przykładami z praktyki a także zaprezentowano badania i opinie najlepszych specjalistów w tej dziedzinie na świecie. Każde urządzenie ma swoje mocne i słabe strony. Umiejętność jego zastosowania bez właściwej interpretacji uzyskanych wyników może prowadzić do błędnych wniosków a tym samym podejmowanych decyzji. W artykule omówiono stosowanie prostych sprzętów diagnostycznych. Diagnostyka instrumentalna wspomaga prawidłową ocenę drzew lecz wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w interpretacji uzyskanych wyników.