PL EN
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO JAKO PALIWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, AGH im. St. Staszica w Krakowie; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej – Oddział Krakowski
Data publikacji: 20-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 34:222–228
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ograniczone zasoby surowców energetycznych, przede wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zwiększające się zapotrzebowanie na paliwa, w tym samochodowe, wymusiły konieczność znalezienia nowych nośników energii, w tym także pochodzących ze źródeł odnawialnych. Wykorzystanie paliw odnawialnych niesie ze sobą dodatkową korzyść środowiskową, związaną z ograniczeniem emisji CO2 oraz zmniejszeniem emisji innych zanieczyszczeń, jak np. SO2, CO i NOx. Jednym z perspektywicznych źródeł pozyskiwania energii jest biogaz wytwarzany w biogazowniach rolniczych, ale również powstający na składowiskach odpadów. Biogaz składowiskowy powinien być wykorzystywany do celów energetycznych, istnieje także możliwość wykorzystania go jako paliwa dla pojazdów mechanicznych. W artykule scharakteryzowano tzw. łańcuch biometanu (waste to weel) oraz omówiono możliwości wykorzystania biometanu jako paliwa. Możliwości wykorzystania biometanu w środkach transportu omówiono na przykładzie doświadczeń projektu Biomaster.