PL EN
OCENA EFEKYWNOŚCI ROZWIAZAŃ ENEROOSZCZĘDNYCH W EKSPLOATACJI BUDYNKU ŚRODNIOPOWIERZCHNIOWEGO CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Urbanistyki i Architektury, Instytut Budownictwa i Geoinżynierii, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94 E, 60-649 Poznań
Data publikacji: 01-02-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:154–160
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Spojrzenie z sześcioletniej perspektywy czasu na nowelizację przepisów prawa budowlanego dotyczącej rozwiązań energooszczędnych pozwala na relatywną ocenę ich celowości i użyteczności. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami odpowiedź o klasie energooszczędności budynku powinna zawierać się w świadectwie charakterystyki energetycznej. A jak wypada konfrontacja z rzeczywistością? Dla użytkownika danego obiektu głównym kryterium oceny rozwiązań energetycznych jest cena, która przekłada się na koszty eksploatacji. Jednakże te nie zawsze wypadają na satysfakcjonującym poziomie, pomimo wysokiej klasy energetycznej budynku. Zatem jak dla potencjalnego użytkownika określić optimum, które pozwoli osiągnąć wymagany poziom energooszczędności przy jednoczesnym niskim koszcie utrzymania nieruchomości? Czy znowelizowane przepisy pomagają w wypracowaniu „złotego środka”?
 
REFERENCJE (6)
1.
Ratajczak-Kostuch M. 2009 Energooszczędność jako nowy mechanizm finansowy w szkolnictwie. Zarządzanie Publiczne – Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2(6).
 
2.
Szczechowiak E. 2008. Uwarunkowania unijne i polskie w zakresie efektywności energetycznej obiektów i procesów energetycznych. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 39(10), 28–36.
 
3.
Szczechowiak E. 2009. Realizacja polityki energetycznej w budownictwie w świetle nowych rozporządzeń. Materiały Budowlane, nr 1.
 
4.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. 2010.243.1623.
 
5.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE.
 
6.
Urząd regulacji energetyki 2009. Jak prawidłowo rozliczać koszty ciepła, aby nie naruszać interesów konsumentów. Warszawa.