PL EN
OKREŚLENIE ENERGOCHŁONNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MLECZARSKICH S.M. BIELMLEK W BIELSKU PODLASKIM
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Wydział Budownictwa I Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45 B, 15-351 Białystok
2
S.M. Bielmlek, ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski
Data publikacji: 25-07-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 43:68–74
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Oprócz bardzo skutecznego oczyszczania ścieków mleczarskich, wymagane jest małe zużycie energii w celu obniżenia kosztów procesu. Przedstawiono wyniki badań podstawowych parametrów procesu oczyszczania ścieków jak: biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, zawartość azotu oraz zawartość fosforu. Określono również zużycie energii z wybranych procesów technologicznych oraz całkowitą konsumpcję energii. Stwierdzono, że około 40,5% energii wykorzystano do napowietrzania komory SBR, 14,6% przeznaczono na proces flotacji rozpuszczonym powietrzem, a resztę do zasilania procesów związanych z obróbką mechaniczną osadu ściekowego. Analizowano wszystkie źródła zużycia energii oraz ich moc. Obliczono wskaźniki zużycia energii i obciążenia. Podjęte badania będą kontynuowane w celu optymalizacji zużycia energii przy zachowaniu wysokiej efektywności oczyszczania ścieków. Opracowany zostanie model matematyczny po zebraniu odpowiedniej ilości danych, który może być wykorzystany nie tylko w mleczarskich, ale i innych oczyszczalniach ścieków.