PL EN
Ocena ekotoksykologiczna wpływu Huty Miedzi „Legnica” na organizmy żywe
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, ul: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
 
 
Data publikacji: 01-06-2018
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Rybak   

Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska, ul: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 3:30-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Metale ciężkie zanieczyszczają środowisko i stanowią zagrożenie dla ludzi i innych organizmów żywych. Stąd szczególnie zagrożone są obszary gdzie odbywa się ich wydobycie. Takim obszarem jest Huta Miedzi „Legnica”. W związku z powyższym celem badań była ocena toksyczności środowiska w okolicy huty, a tym samym ocena jej wpływu na organizmy żywe. Hipoteza badawcza zakłada, że huta miedzi ma negatywny wpływ na jakość środowiska na badanym obszarze. Badania wykonano wykorzystując testy ekotoksykologiczne na roślinach oraz mikroorganizmach. W pracy oceniono także potencjalną przydatność gleb do uprawy roślin użytkowych. Na wyznaczonych stanowiskach badawczych zaobserwowano znaczący spadek aktywności dehydrogenaz, ale tylko na jednym ze stanowisk stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości miedzi w glebie. Podobne toksyczne działanie zaobserwowano na wzrost i rozwój badanych roślin. Wyniki pokazują że metale ciężkie pochodzące z huty miedzi wciąż mogą znacząco wpływać na gleby i żyjące w niej organizmy żywe
Journals System - logo
Scroll to top