PL EN
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW TŁUSZCZOWYCH Z ZASTOSOWANIEM PROCESU KOAGULACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ul. Willowa 2, Bielsko-Biała, 43-309
Data publikacji: 21-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 32:139–146
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule omówiono badania określenia efektywności oczyszczania rzeczywistych ścieków z produkcji olejów jadalnych i margaryny w procesie koagulacji stosując następujące koagulanty: PAX 18, PAC 16, glinian sodu, różniące się zawartością glinu. Efektywność procesu oczyszczania fizyko-chemicznego analizowanych ścieków określono na podstawie zmian wartości następujących wskaźników zanieczyszczeń: chemicznego zapotrzebowania tlenu, fosforanów oraz siarczanów.