PL EN
PODCZYSZCZANIE ODCIEKÓW SKŁADOWISKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM CHLORKU ŻELAZA(III) I NADTLENKU WODORU
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 04-11-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:17–24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule badano zastosowanie chlorku żelaza(III) i nadtlenku wodoru do oczyszczania od-cieków pochodzących z ustabilizowanego składowiska odpadów. Odcieki charakteryzowały się barwą 980 gPt/m3, wartością pH 8,03; ChZT 605 gO2/m3; BZT5 65 gO2/m3; NH4+ 92 gN/m3; przewodnością 6,47 mS/cm; absorbancją UV254 0,300 i mętnością 1,6 NTU. Wykazano, że stosując chlorek żelaza(III) i nadtlenek wodoru można skutecznie usuwać z odcieków barwę, ChZT i absorbancję UV254. Proces prowadzono w różnych stosunkach wagowych H2O2/Fe w zakresie od 1,7 do 32. Najlepsze warunki prowadzenia procesu uzyskano przy stosunku Fe/ChZT równym 0,9 i H2O2/Fe równym 4,2. W tych warunkach skuteczność usuwania ChZT wynosiła 72%, barwy 93% i absorbancji UV254 82,2%.