PL EN
POMIARY NA CZYNNYCH SIECIACH KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
2
Centrum Nowych Technologii, MPWiK S.A. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław
Data publikacji: 17-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 39:187–197
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Monitoring sieci kanalizacyjnej jest niezwykle istotnym narzędziem do poznania zjawisk w niej zachodzących. W dobie urbanizacji i zwiększenia spływów powierzchniowych, kosztem naturalnej retencji w glebie, pomaga zminimalizować ryzyko wystąpienia lokalnych podtopień i zanieczyszczenia środowiska. Podstawowy zakres monitoringu obejmuje kontrolę wysokości opadów atmosferycznych za pomocą deszczomierzy oraz mających odzwierciedlenie w kanale, przepływów i napełnień przez przepływomierze ściekowe. Nieodzowną czynnością jest ich kalibracja. Poza bieżącym monitoringiem sieci kanalizacyjnej znaczenie mają także okresowe inspekcje kanałów przez pracowników przedsiębiorstw wod.-kan. W artykule dokonano przeglądu urządzeń pomiarowych, metod ich kalibracji oraz zjawisk zachodzących w czasie ich eksploatacji w sieci kanalizacyjnej. Na podstawie doświadczeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu przedstawiono rozwiązanie systemu monitorowania sieci kanalizacyjnej w mieście. Opisano spotykane problemy eksploatacyjne, przyczyny ich powstawania, sposoby przeciwdziałania oraz potrzebne kierunku zmian w celu usprawnienia pracy sieci oraz poprawy wskaźników efektywności KPI (Key Performance Indicators) wg EBC (European Benchmarking Co-operation).