PL EN
Recykling betonu krokiem w stronę ochrony środowiska - przegląd i ocena metod recyklingu betonu
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Bialystok
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Kalinowska-Wichrowska   

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Bialystok
Data publikacji: 01-04-2018
 
Inż. Ekolog. 2018; 2:91–98
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zamieszczono dane dotyczące stanu zasobów kruszyw naturalnych i zwrócono uwagę na ogromną skalę produkcji betonu i wytwarzanych odpadów gruzo-betonowych na świecie. Przedstawiono stosowane na świecie metody recyklingu gruzu betonowego wraz z ich subiektywną oceną. Pokrótce scharakteryzowano regulacje prawne dotyczące recyklingu betonu definiowane przez Unię Europejską i prawo polskie. Stosowanie odpowiednio efektywnej metody recyklingu gruzu betonowego pozwala na uzyskanie wysokiej jakości kruszywa wtórnego, które może być ponownie wykorzystane do nowego betonu i zaoszczędzi zużycie kruszyw naturalnych.