PL EN
RETARDACJA TEMPA ŻYCIA I PRZEKSZTAŁCANIA ZASOBÓW PRZYRODY – WYBRANE IMPLIKACJE OBYWATELSKIE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2/D3, 35-601 Rzeszów
Data publikacji: 19-10-2014
 
Inż. Ekolog. 2013; 34:38–52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę wyjaśnienia terminu retardacja tempa życia i przekształcania zasobów przyrody, podkreślono złożoność tego pojęcia oraz zaprezentowano propozycje działania dla jej upowszechniania. Retardacja przekształcania zasobów wydaje się być ważnym narzędziem wdrażania nowego podejścia do jeszcze posiadanego bogactwa przyrodniczego i usług środowiska. Wspierająca wdrażanie retardacji edukacja środowiskowa powinna wykorzystywać metody aktywnej edukacji i być rozumiana szeroko (jako środowisko przyrodniczo-społeczno-ekonomiczne), służąc społeczeństwu partycypacyjnemu – potrzebującemu ponownego oparcia się o holistyczne rozpoznawanie siebie i świata.